Visie

De tijd is gekomen dat we ons bewust worden van onze oude waarden en patronen. Ruimte geven aan nieuwe waarden, met alle kansen en mogelijkheden van dien!

We staan momenteel midden in een transitie van fundamentele waarden. In de maatschappij, de overheid en in het bedrijfsleven. Oude waarden die vervagen. Andere waarden die in een andere tijd weer een herwaardering en een nieuwe betekenis gaan krijgen. Voorbeelden van belemmerende oude waarden in organisaties zijn in mijn ogen: winnen of verliezen, control, korte termijn focus en mens als resource. Ook al worden nieuwe waarden, zoals duurzaamheid, zelfregie en geloofwaardigheid veel genoemd, in tijden van crisis vallen we weer snel terug op onze oude, vertrouwde waarden.

Op naar nieuwe waarden

De recente verschuivingen in denken, om naast de korte termijn focus op financiële huishouding ook te investeren in sociale hervormingen en langere termijn uitwerkingen geeft hoop. Gezondheid, verantwoord omgaan met onze leefomgeving, geloof in werken aan een mooie toekomst voor onze kinderen zijn de waarden die ons houvast kunnen geven om een terugval in veel vanzelfsprekendheden het hoofd te kunnen bieden. Ik zie een toekomst waarin duurzaamheid een belangrijke drijfveer voor waardecreatie zal zijn, en waarin technologische, economische en sociale innovatie hand in hand gaan. Een plattere maatschappij, waarin we als burger of individu meer bepalend zijn, vanuit een eigen waardepropositie, en waarin we samenwerking aangaan vanuit een "nieuw handelingsperspectief". Een tijdperk waarin "klein" tegelijkertijd "groot" is. Waarin "geven, delen en vertrouwen, als basis voor ontwikkeling en groei" veel belangrijker wordt dan persoonlijk gewin, wantrouwen en concurrentie. Dat betekent nogal wat voor de individuele mens. In de wetenschap dat we de verzorgingsmaatschappij langzaam achter ons gaan laten, zullen we op individueel nivo meer voor onszelf en onze naasten moeten gaan zorgen. We zullen steeds minder van het collectief kunnen verwachten (pensioen, zorg, huisvesting, uitkeringen).

Op naar nieuwe uitdagingen

De tijd is gekomen dat we ons bewust worden van onze oude waarden en patronen, en ruimte geven aan nieuwe waarden, met alle kansen en mogelijkheden van dien! Dit biedt enorme kansen voor diegenen die met nieuwe antwoorden komen, en inspelen op de deze nieuwe thema's. In de komende tijd zullen organisaties meer en meer gebruik maken van flexibele contracten en flexibel werken. Het verschil tussen fysiek en virtueel vervaagt als gevolg van technologie. De manager zal zijn controlerende functie steeds meer uit handen geven. De hiërarchie verdwijnt. Hun relatie wordt gelijkwaardiger. Dat zal voor met name traditioneel ingestelde managers een enorme uitdaging worden. Ik ben er van overtuigd dat in de komende jaren de aandacht voor de dialoog alleen maar zal toenemen. Maar het zal ook voor ieder individu een steeds grotere noodzaak worden om zelfbewust de dialoog aan te gaan.

Dialogrow heeft een actuele visie op de huidige HR dynamiek, Talent Management en Employability, en de betekenis er van voor organisaties en mensen binnen de organisatie.

Missie

Het is de missie van DialoGrow om mensen in organisaties te helpen het beste uit zichzelf te halen. Mensen maken het verschil als zij, met een gezonde portie zelfbewustzijn, de robuuste dialoog met zichzelf en anderen aan durven en kunnen gaan, en in staat zijn te anticiperen. Ik ben er van overtuigd dat een focus op deze sociale vernieuwing zal leiden tot duurzaam succes voor organisaties. DialoGrow helpt organisaties met het verbinden van missie en waarden met de interne organisatiecultuur ("practice what you preach"). Anders gezegd, organisaties te helpen in het verinnerlijken van de waarden, en daarmee aan geloofwaardigheid te winnen.