Visie

De tijd is gekomen dat we ons bewust worden van onze oude waarden en patronen. Ruimte geven aan nieuwe waarden, met alle kansen en mogelijkheden van dien!

We staan momenteel midden in een transitie van fundamentele waarden. In de maatschappij, de overheid en in het bedrijfsleven. Oude waarden die vervagen. Andere waarden die in een andere tijd weer een herwaardering en een nieuwe betekenis gaan krijgen. Voorbeelden van belemmerende oude waarden in organisaties zijn in mijn ogen: winnen of verliezen, control, korte termijn focus en mens als resource. Ook al worden nieuwe waarden, zoals duurzaamheid, zelfregie en geloofwaardigheid veel genoemd, in tijden van crisis vallen we weer snel terug op onze oude, vertrouwde waarden. Lees verder……

Missie

Het is de missie van DialoGrow om mensen in organisaties te helpen het beste uit zichzelf te halen. Mensen maken het verschil als zij, met een gezonde portie zelfbewustzijn, de robuuste dialoog met zichzelf en anderen aan durven en kunnen gaan, en in staat zijn te anticiperen. Ik ben er van overtuigd dat een focus op deze sociale vernieuwing zal leiden tot duurzaam succes voor organisaties. DialoGrow helpt organisaties met het verbinden van missie en waarden met de interne organisatiecultuur ("practice what you preach"). Anders gezegd, organisaties te helpen in het verinnerlijken van de waarden, en daarmee aan geloofwaardigheid te winnen.