Maarten

Maarten heeft een eigen visie op het gebied van ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Hij heeft het vermogen om zich op een warme, persoonlijke en waarderende manier te verbinden met mensen, en legt daarmee een belangrijke basis voor individuen en teams om lastige thema's bespreekbaar te maken en aan te pakken. Hij heeft in de afgelopen jaren vele managers en medewerkers begeleid. Vaak waren dat loopbaanvragen, thema's op gebied van samenwerking, of leiderschap.

Hij hanteert met DialoGrow een aantal voor hem belangrijke overtuigingen. Dat zijn de volgende:

- Je kunt een ander pas echt respecteren als je jezelf respecteert,
- Daag jezelf uit te achterhalen wat jouw drijfveren en waarden zijn,
- Probeer datgene waar je goed in bent en wat je graag doet, meer te doen en beter te doen,
- Richt je op wat je kunt beïnvloeden, in plaats van waar je je zorgen over maakt,
- Bekijk situaties en gedrag van anderen vooral vanuit een waarderend perspectief,
- Besef dat je vanuit een eigen paradigma handelt, en dat een ander dat ook doet,
- Toon de bereidheid je standpunt te veranderen, dat is de basis voor ontwikkeling en groei


Maarten is de oprichter en eigenaar van DialoGrow. Hij heeft jarenlange ervaring opgedaan in het bedrijfsleven binnen het HRM vakgebied, employability, training en coaching, op zowel organisatieniveau als op individueel niveau. Hij heeft, op het gebied van HRM, een aantal jaren lesgegeven aan de Stichting Leergang Bedrijfskunde, een post HBO opleiding voor werkende managers.Maarten maakt met DialoGrow gebruik van een veelheid aan instrumenten, die, afhankelijk van de vraag kunnen worden ingezet. Voorbeelden zijn Insights Discovery, MBTI (stap 1 en stap 2), Strengthsfinder, Kernkwadranten, veranderings- en leiderschapsmodellen. Bovendien is hij gecertificeerd eCoach, en staat geregistreerd in het Nationale eCoach register. ECoaching is een methodiek in opkomst, met belangrijke voordelen ten opzichte van traditionele coaching.

CV Maarten
Linked in